top of page

Vieringen

Het hart van ons gemeenteleven zijn de vieringen op zondagmorgen. De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van leden en belangstellenden van de wijkgemeente en ons verlangen naar inspiratie, bezinning en bezieling. We staan stil in woord, gebed, lied en muziek bij wat ons samen beweegt en draagt in ons leven, en danken God daarvoor. Samen vieren opent ons de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Zo proberen we vorm en inhoud te geven aan ons geloven en onze verbondenheid. Onze zondagochtend diensten beginnen om 9.30 uur . Na afloop is er koffiedrinken op het Fortplein.

Rondom de vieringen

Vieren, want er is alle reden om te gedenken hoe God naar mensen omziet en hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Christus. Dat vraagt om levend houden van ons geloof. Dat kan op veel verschillende manieren. We komen samen om de verhalen door te vertellen, om te zingen en te bidden. We laten ons bemoedigen door twee tekenen: de doop, het grote 'ja' van God boven ieders leven, de maaltijd van de Heer die ons herinnert aan Jezus leven en sterven, en het dragende visioen van het koninkrijk van God. We kunnen ons geloof ook levend houden door in de navolging van Jezus dingen te doen of door te leren.

Avondmaal

Iedere tweede maand wordt in de Fortkerk een dienst van Woord en Tafel gehouden. Iedereen is welkom om het avondmaal mee te vieren. De diakenen spelen daarin een rol door in de eredienst brood en wijn te delen.

Avondmaal thuis

Wanneer u niet meer in staat bent om naar de kerk te komen, dan kunnen wij u de volgende handreiking bieden. Er is een mogelijkheid het Avondmaal als u dat wenst bij u thuis te vieren. Vindt u het fijn als er bij deze viering familie aanwezig is, zoals kinderen en/of vrienden, dan is dat natuurlijk mogelijk. De viering duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. U kunt daarvoor contact opnemen met de predikant.

Gedachteniszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden en dierbaren uit onze kring die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Deze dienst is een moment van bezinning, waarin we samen troost en bemoediging zoeken vanuit de overtuiging dat aan de dood niet het laatste woord is. De namen van de gemeenteleden die in het voorafgaande jaar zijn gestorven worden tijdens de gebeden voorgelezen. Ter nagedachtenis wordt op dat moment voor elk van hen vanaf de paaskaars een licht aangestoken.

IMG-20201017-WA0022_edited.jpg
Vieringen: Tekst
bottom of page