top of page

PROFIELSCHETS PREDIKANT FORTKERK

Beste Gemeenteleden,

U heeft vernomen dat Ds. Jacob Kikkert op 25 augustus 2024 afscheid zal nemen
van de Gemeente Fortkerk. En aansluitend op 1 september het eiland Curaçao zal
verlaten.
Hoe jammer we het ook vinden dat Jacob en Hotsche ons gaan verlaten, moeten wij,
als kerkenraad en gemeente op zoek naar een nieuwe Herder en Leraar voor ons als
gemeente.
De Kerkenraad werkt aan een profielschets voor de nieuw te zoeken voorganger.
Daar willen we u als gemeente ook graag bij betrekken.
Heeft u wensen, gedachten of ideeën, over waar een predikant voor de Fortkerk aan
zou moeten voldoen, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw mededelingen sturen naar de email van de scriba:
Emailadres: hillypijnaker@casema.nl
Of een briefje schrijven en dat afgeven aan de scriba.
Uw aanbevelingen zullen worden meegenomen of verwerkt in de profielschets.
Omdat we geen tijd willen verliezen, vragen we u om uiterlijk 12 februari 2024 te
reageren.
Alvast heel veel dank voor meedenken in dit belangrijke stukje kerkenwerk.
Namens de Wijkkerkenraad.
Scriba Hilly Pijnaker.

Nieuws: Tekst
bottom of page