top of page
2020-06-14 10.36.06.jpg

Dopen

De doop is een sacrament waarin veel van het christendom is samengevat. Het is een rijke manier om te vieren hoe God zich met een mensenkind mensenkind wil verbinden. In de doop kiest God onvoorwaardelijk voor de mens die Hij geschapen en gewild heeft, en tegelijkertijd beloven de ouders, samen met de gemeente, om deze mens groot te brengen in de geest van het evangelie.
Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook diegene die op latere leeftijd de weg van Christus wil gaan, kan gedoopt worden. Een doopviering is een ingrijpend moment in het leven van de dopeling, maar ook voor de ouders, grootouders en verdere familie. Ook voor de gemeente is het een rijk moment om in te delen. Het laten dopen van uw kind is een mooie en feestelijke gebeurtenis. Daar werken we als wijkgemeente Fortkerk graag aan mee. Aan de doopdienst wordt invulling gegeven in overleg met de doopouders. Vooraf wordt door de predikant het doopgesprek gehouden door de predikant en de ouderling van dienst. Indien u wilt kunt u zelf een actieve rol krijgen bij de doop. door bijvoorbeeld bij de doop van uw kind uw eigen hoop en verlangens voor uw kind uit te spreken. De doopouders krijgen in de dienst ook een brandende kaars mee als teken van het licht van Christus. 
U kunt contact opnemen met onze predikant om een gesprek in te plannen.

Dopen: Welkom
bottom of page