top of page

Pastoraat

Graag willen wij gemeenteleden van alle leeftijden ondersteuning bieden op hun levensweg. (We hebben ervoor gekozen pastoraal bezoek 'naar behoefte' in te vullen. Dit betekent dat er niet standaard, bijvoorbeeld elk jaar, een huisbezoek wordt afgelegd). Als u bezoek op prijs stelt, dan vragen we u dat zelf aan te geven. De reden of aanleiding kan uiteenlopend zijn en wordt helemaal door u zelf bepaald. Het helpt ons echt als u laat weten dat u bezoek wilt hebben. U kunt desgewenst zelf aangeven of u graag wilt dat de predikant of een ouderling langskomt. Weet u iemand die graag bezoek wil, geef het dan aan ons door.

Praying Together
Pastoraat: Welkom
bottom of page