top of page

Diaconie

De diaconie van de Verenigde Protestantse Gemeente zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de diaconie samen met vele anderen die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat! Omzien naar de ander doen we op verschillende manieren en niveaus. Hoe het handen en voeten krijgt, is hieronder te lezen. Wilt u ook helpen? Laat het de voorzitster even weten op telefoonnummer 6932612

Omzien naar stad en eiland

Maandelijks verstrekt de diaconie voedselpakketten aan hen die het het meest nodig hebben. Een team vrijwilligers zorgt voor het samenstellen van de voedselpakketten en het rondbrengen ervan. 

Stille hulp

Als diaconie verlenen wij ook zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt verleend financiële of materiële hulp aan mensen die door bijzondere omstandigheden extra hulp nodig hebben. Mocht u hiervan gebruik van willen maken of iemand weten die onze hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen of de predikant.

IMG_3811.jpeg
Diaconie: Tekst
bottom of page