top of page
Woman Praying

Vacature

Sluit u aan bij ons team

Bedankt voor de inzending!

Vacature: Sollicitatie
download.jpg

Vacature Predikant Emmakerk

De Verenigde Protestantse Gemeente van
Curaçao,
bestaat uit drie kerken; de Fortkerk, de
Ebenezer Church en de Emmakerk. Voor de
Emmakerk zoekt de VPG vanwege het aflopen van
het contract van haar predikant per 1 april 2023
een fulltime:

predikant (m/v)

De functie
Als predikant met een afgeronde theologische opleiding, bent u verantwoordelijk voor:
• De leiding van de eredienst waarbij u zoveel mogelijk gemeenteleden betrekt om de Bijbel op
een inspirerende, duidelijk en concrete manier uit te leggen waarbij de Here Jezus centraal
staat.


• De pastorale zorg
• Het actief initiëren van gemeenteactiviteiten zoals onder meer gespreks- en gebedskringen en
(belijdenis)catechisaties.
Uw profiel
U heeft een diepe persoonlijke relatie met God drie-enig en draagt dit vrijmoedig uit.
Van u wordt verwacht dat u zich verdiept in de Curaçaose gemeenschap en haar cultuur en taal.
Uw competenties als predikant dienen de volgende te zijn:
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden in het Nederlands en het Engels; u bent hierin
voor eenieder een vertrouwelijke gesprekspartner ongeacht zijn of haar achtergrond.
• Affiniteit en compassie met jongeren, ouderen en jonge gezinnen
• Empathisch vermogen en een gezonde dosis humor
• Stimulerend en inspirerend vermogen in het medemenselijke aspect van de gemeente in haar
rol in de Curaçaose maatschappij en waar mogelijk in de wereld.
• Verbindend vermogen in relatie met anderen en met de kerkenraad.
• Bereidheid voor het oppakken van dagelijkse kerntaken in en voor de gemeente.
• Bereidheid voor te gaan in de andere wijkkerken in de Nederlands en de Engelse taal.


Nadere informatie en de procedure
Onze drie kerken werken nauw met elkaar samen maar hebben ieder hun eigen stijl en identiteit.
Om een beeld te krijgen van onze kerken kunt u onze periodieke ‘VPG nieuws’ edities bekijken. De
profielschetsen zijn te vinden op de website: www.vpg-curacao.com. Voor meer informatie of
solliciteren kunt u uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk 20 januari 2023 e-mailen naar
beroepingscommissieVPGCUR2023@gmail.com t.a.v. Ravina Ramada (scriba van de
beroepingscommissie). Een assessment en een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van
de procedure. Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Vacature: Welkom

Vacature: 
de VPG is dringend op zoek naar een redacteur voor het maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, ‘VPG Nieuws-News-Notisia’. 

De redacteur coördineert het werk van de redactie, zorgt ervoor dat de bijdragen op tijd worden aangeleverd en de ‘VPG Nieuws-News-Notisia’ op tijd wordt gepubliceerd. Vind u het leuk om mee te denken over de inhoud van het kerkblad, en vanuit de ingekomen informatie de gemeenteleden van onze wijkgemeenten te informeren over wat er speelt en wat mensen beweegt om zich in te zetten voor de VPG? Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een vrijwilligersfunctie. Graag vernemen we zo spoedig mogelijk uw reactie. Het kerkblad komt 10 keer per jaar uit. In de zomermaanden komt er geen kerkblad uit. Meer informatie bij de voorzitter van de centrale kerkenraad, mw. Maritza Bakhuis. Whatsapp +599 9 562 9799

Vacature: Tekst
bottom of page