top of page
Fortkerk-.jpg

Fortkerk

In het hart van Punda staat de prachtige Fortkerk. Kom gerust eens binnen in dit weldadige huis voor de ziel. De Fortkerk is een levendige wijkgemeente binnen de Verenigde Protestantse Gemeente te Curaçao.

Elke zondag komen we met vele mensen in deze eeuwenoude kerk bij elkaar. Ouderen en jongeren, vaste kerkgangers en passanten, Yu di Kòrsou en mensen elders. De meerderheid vanuit de overtuiging er iets van God te kunnen ervaren, maar er zijn anderen die ongedwongen willen zoeken naar meer tussen hemel en aarde.

In onze voornamelijk Nederlandstalige diensten gaat het veel over Jezus Christus, omdat we geloven dat in Hem Gods bedoeling met deze wereld en met ons zichtbaar word. We laten ons inspireren door Zijn woorden en Zijn Geest. Tegelijkertijd proberen we met een open en geïnteresseerde blik te kijken naar cultuur, traditie, geloof en de bijbel, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd. Wat ons bindt in de verscheidenheid die er ook is, is de bijbelse boodschap van hoop en de bevrijdende kracht die ervan uitgaat. We zijn dan ook een open en gastvrije kerk waar mensen ongeacht geslacht, afkomst, seksuele voorkeur en huidskleur zich thuis kunnen voelen. Naar elkaar luisteren wordt belangrijker geacht dan het met elkaar eens zijn. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.

Home: Over ons
Kind met Bijbel

Ervaar Fortkerk

Maak het verschil

Home: Welkom

Kom een keer langs

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde.

Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is liefde. 1 Korintiërs 13:13


Je bent van harte welkom. Ook...

Als je jezelf niet gelovig noemt...

Als je nog nooit geweest bent...

Als je heel lang niet meer geweest bent...

Als je twijfelt...

Als...


De kerk is een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen. De Fortkerk biedt een plek van rust. In de vieringen is er de mogelijkheid om te verstillen en het gevoel van gemeenschap te ervaren. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal. Onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door de bron van ons geloof in God zoals die zich laat kennen in Jezus Christus. Met vallen en opstaan proberen wij in navolging van Jezus te leven. Ieder op zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander misschien wat aarzelend, Hoe dan ook: jouw manier past daar ook tussen. Onze levens zijn heel verschillend, Allemaal zoeken we onze eigen weg. Allemaal hebben we onze eigen gaven en talenten. De geloofsgemeenschap is daarom een veelkleurig geheel. Het komt erop aan dit aspect alle ruimte te geven, zonder de eenheid die aan alles ten grondslag ligt op het spel te zetten. Het is typisch Protestants om je eigen houding ten opzichte van het geloof te bepalen. Dit doen wij door het zoeken van ontmoeting met God en elkaar, in liefde, eerbied en met respect voor ieders eigenheid. Ook streven wij een open verbinding na met de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd.

Dus ook een keer naar de kerk? Bent u op bezoek of op vakantie op Curaçao? Of woont u er al langer, maar zou u nieuwe mensen willen leren kennen? Zoekt u naar verbinding met een groep mensen die een gedeelde traditie heeft? Vindt u het spannend om naar de kerk te gaan? Vraag dan iemand mee of zoek van tevoren contact met de kerk, zodat ze weten dat u komt en u kunnen  ontvangen. We nodigen u uit om met ons mee te doen. Kom een keer langs op een zondagmorgen om de sfeer te proeven.

Home: Tekst
bottom of page